Trainingen op maat

TACOM verzorgt trainingsprogramma’s die duurzaam bijdragen aan verandering in gedrag, denken en doen. Dat betekent per definitie dat elk programma op maat wordt gemaakt en aansluit op de beoogde doelen. Belangrijke thema’s van een trainingsprogramma zijn onder meer:

  • Beïnvloeding door verbinding
  • Engage and Influence (Engelstalig programma)
  • Persoonlijk leiderschap
  • Teamcoaching
  • Daadkrachtig denken en doen
  • Effectief communiceren

Welk thema wordt opgenomen in een programma en in welke mate hangt natuurlijk af van de specifieke situatie en behoeftes van uw organisatie.

Praktisch en individuele aandacht

Onze trainingen blijven dicht bij de praktijk. Oefenen en rollenspellen met herkenbare situaties dragen bij aan de effectiviteit van een training.
Om het leereffect nog verder te verhogen, zetten we ook regelmatig ervaren trainer-acteurs in.

Verandering in gedrag vraagt veel van de deelnemers. Daarom plannen we ook tijd en ruimte in voor individuele begeleiding en coaching on the job. In welke mate dit gebeurt hangt ook weer af van de specifieke situatie van uw organisatie en de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.

Leermodellen

Een belangrijk deel van alle trainingsprogramma’s gaat om zelfinzicht. Omdat vanuit zelfinzicht verbinding en ruimte ontstaat gedrag te versterken en te veranderen. Hierbij maken we onder meer gebruik van Insights Discovery, TTI Succes Insights®, MBTI®, Belbin, Kernkwaliteiten en Profile Dynamics®. Bij persoonlijk leiderschap en Engage en Influence gebruiken we o.a. ook de “De 7 stappen van Effectief Leiderschap” van Stephen Covey.