Visie en aanpak

De wereld om ons heen verandert continu en verlangt steeds meer dat we ons flexibel opstellen. Tegelijk zijn we gewoontedieren die het liefst vasthouden aan bekende patronen. Het is dus niet gek dat veranderingsprocessen een zware wissel trekken op iedereen die daarbij betrokken is.

Trainingen die alleen zijn gericht op het (aan)leren van vaardigheden schieten daarom tekort. Deelnemers zijn na afloop enthousiast maar na enkele weken vervallen de meesten in hun oude vertrouwde patroon. Een duurzaam effect kan alleen worden bereikt als deelnemers in beweging willen komen en iedereen - deelnemer en organisatie - inziet dat verandering een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Bewust zijn van eigen gedrag en daarvoor ook verantwoordelijkheid nemen, verbinding hebben met jezelf en met anderen, zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Praktisch en resultaatgericht

Vanuit deze visie is het dus logisch dat TACOM veel aandacht besteedt aan de fase voorafgaand aan een trainingstraject. Wat willen we bereiken met de veranderingsprocessen en hoe verbinden we daar individuele leerdoelen aan? In welk tempo en hoe zorgen we ervoor dat iedereen hierbij betrokken is? Zo ontstaat er een helder beeld welk resultaat wordt beoogd en kan er een trainingsprogramma op maat worden gemaakt.

TACOM blijft in trainingen zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk. Zo kan er in een veilige omgeving geoefend worden met herkenbare situaties.